Urofort płyn doustny 100 g

29,90  zł
Dostępny w 1 sklepach
Dostawa: Dodaj produkt do koszyka, aby poznać koszt dostawy u poszczególnych sprzedawców.

Opis:

Urofort płyn doustny 100 g

Urofort to wieloskładnikowy lek ziołowy, który szybko i skutecznie przyniesie Ci ulgę w stanach zapalnych układu moczowego. Działając antybakteryjnie i moczopędnie oczyści Twoje drogi moczowe i wyleczy infekcje.
Urofort jest lekiem naturalnym pozyskiwanym ze świeżych ziół. Płynna postać leku gwarantuje szybkie wchłanianie i lepszą skuteczność.


Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

UROFORT
Płyn doustny

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.
Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
- Należy zachować tę ulotkę, aby można było ją przeczytać ponownie w razie potrzeby.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 4 dni stosowania leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki
1. Co to jest lek Urofort i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed rozpoczęciem stosowania leku Urofort
3. Jak stosować lek Urofort
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Urofort
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Urofort i w jakim celu się go stosuje

Wskazania do stosowania
Urofort jest stosowany tradycyjnie w leczeniu łagodnych i nawracających zakażeń dolnych dróg moczowych, objawiających się pieczeniem podczas oddawania moczu lub częstym oddawaniem moczu u kobiet, kiedy poważne schorzenia zostały wykluczone przez lekarza. Lek zwiększający ilość moczu i poprawiający przepływ w drogach moczowych w łagodnych dolegliwościach układu moczowego.
Produkt jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Urofort

Kiedy nie stosować leku Urofort
 Jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu leczniczego lub rośliny z rodziny astrowatych/złożonych (Asteraceae dawniej Compositae)
 Jeśli u pacjenta występują stany chorobowe, w których zalecane jest przyjmowanie niewielkich ilości płynów
 Jeśli u pacjenta występują obrzęki spowodowane ograniczeniem czynności serca i nerek

Ostrzeżenia i środki ostrożności
 Stosowanie produktu leczniczego u mężczyzn wymaga wcześniejszej konsultacji lekarskiej
 Jeżeli podczas stosowania produktu leczniczego występują objawy takie jak gorączka, trudności w oddawaniu moczu, skurcze, lub krew w moczu, należy skonsultować się z lekarzem
 Urofort zawiera wyciąg z liści mącznicy, przez co może powodować zabarwienie moczu na kolor zielonkawo-brunatny
 Ten produkt leczniczy zawiera 40-50% (V/V) etanolu (alkoholu). Pojedyncza dawka leku (8 ml) zawiera do 3,16 g etanolu, co odpowiada 80 ml piwa lub 33 ml wina. Preparat może działać szkodliwie u osób uzależnionych od alkoholu. Zawartość etanolu w preparacie należy wziąć pod uwagę podczas stosowania u kobiet ciężarnych, karmiących piersią oraz dzieci, a także osób z grup wysokiego ryzyka, takich jak pacjenci z chorobą wątroby czy padaczką. Ilość alkoholu w tym produkcie leczniczym może wpływać na działanie innych leków. Ilość alkoholu w tym produkcie leczniczym może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn
 Jednoczesne przyjmowanie z syntetycznymi diuretykami (lekami moczopędnymi) nie jest zalecane

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat
Nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.

Lek Urofort a inne leki
Dotychczas nie obserwowano interakcji.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży lub karmienia piersią nie zaleca się przyjmowania produktu leczniczego.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Nie badano. Ilość alkoholu w tym produkcie leczniczym może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Po przyjęciu leku pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

3. Jak stosować lek Urofort
Dorośli
8 ml produktu leczniczego 2 razy dziennie.

Dzieci i młodzież poniżej 18 lat
Nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa i zawartość alkoholu.

Sposób podawania
Płyn przeznaczony do podania doustnego.
Należy odmierzyć pojedynczą dawkę poprzez przelanie leku z butelki do miarki, a następnie uzupełnić miarkę wodą lub sokiem owocowym i całość wypić. W razie potrzeby popić wodą. Lek należy przyjmować po posiłku.

Czas stosowania
Leku Urofort nie należy stosować dłużej niż 7 dni. Jeśli podczas stosowania produktu leczniczego objawy utrzymują się dłużej niż 4 dni lub się nasilają, należy skonsultować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Urofort
Nie badano. Może nastąpić osłabienie zdolności psychofizycznych oraz nudności i wymioty.

Pominięcie przyjęcia dawki leku Urofort
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

4. Możliwe działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Dotychczas nie odnotowano. Mogą wystąpić nudności, wymioty, bóle brzucha, reakcje nadwrażliwości.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych
Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:
Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: 22 49-21-301, fax: 22 49-21-309, e-mail: [email protected].
Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Urofort
Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25ºC. Dopuszczalne jest lekkie zmętnienie powstałe w czasie przechowywania. Leku nie stosować po upływie terminu ważności podanym na opakowaniu. Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Urofort:
1 ml płynu doustnego Urofort zawiera 1 ml wyciągu płynnego złożonego (1:1) z Arctostaphylos uva-ursi L. (liść mącznicy) / Solidago virgaurea L. (ziele nawłoci) / Urtica dioica L. (ziele pokrzywy) (45/35/20). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny etanol 50% (V/V). Zawartość etanolu w produkcie 40-50% (V/V).

Jak wygląda lek Urofort i co zawiera opakowanie
Opakowanie produktu leczniczego Urofort stanowi butelka ze szkła barwnego, z nakrętką z polietylenu oraz załączoną miarką z polipropylenu, umieszczone w kartoniku. Opakowanie zawiera 100 g produktu leczniczego.

Podmiot odpowiedzialny:
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne ”Leki Natury” Tadeusz Polański
ul. Zielona 30
08-500 Ryki
Tel: 81 865 10 69

Data opracowania ulotki:
2016.04.06
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent: Leki Natury

Rejestracja:

OTC - bez recepty

Powiązane produkty z: Urofort płyn doustny 100 g

Twój koszyk w najlepszej cenie
Liczba ofert 3
Cena od 200,56zł

Hello!

Twój koszyk jest pusty

Znajdź produkty i zbuduj swój koszyk zakupów. Im więcej potrzebnych Ci produktów dodasz, tym bardziej ekonomiczne będą Twoje zakupy! Załatwisz je szybciej, a my znajdziemy dla Ciebie najtańszy koszyk i najwygodniejsze opcje dostawy.

Przeglądaj produkty

Bądź Smart i zyskuj!

Tutaj znajdziesz wszystkie informacje i korzyści. Odpowiemy na Twoje pytania i wyjaśnimy jak zrobić szybkie i tanie - mądre zakupy.

Zobacz jak to działa